GSVC&KU

 

 

Sosyal Destek Ortakları – Türkiye ve Bölgesi

 GSVC sosyal destek ortakları, yarışmanın bölgesel gelişiminin sağlanması ve yerelde sosyal girişim ve GSVC’ye ilginin arttırılması konusunda önemli bir role sahiptirler.  Sosyal destek ortakları, yarışmanın eğitim ve stratejik fonksiyonunu ön plana çıkarmaktadırlar.  Öğrencilere, profesyonellere ve girişimcilere yönelik yürütülen pazarlama faaliyetleri ve ilgili topluluklara sosyal girişimcilik konusunda eğitim vermek amacıyla düzenledikleri yerel organizasyonların ötesinde, Sosyal Ortaklar katılımcılara aktif olarak danışmanlık yapmakta ve ön eleme turları düzenlemektedirler.

 

Türkiye ve Bölge Partneri  

Koç Üniversitesi Bahar 2011 tarihinden beri, Türkiye’ de GSVC’ nin yönetici özeti kısmını denetlemektedir. Ev sahibi olarak Türkiye’ nin değişik üniversite ve faküllerinden öğrencileri bir araya getirmenin yanında onları girişimcilik toplulukları, özel sektörden pay sahipleri ve yerel yöneticilerle de buluşturmaktadır. Koç Üniversitesi bu konu ile ilgili geniş bir kesime ulaşabildiği için Türkiye’de sosyal girişimciliğin oluşup, yayılmasında elçilik yapmaktadır.          

 

 

Bölge Partnerinin Rolü ve Görevleri

Sosyal destek ortakları, dünya çapında GSVC ile işbirliği içinde olan sosyal girişimler ve profesyoneller arasında kitlesel bir ilgiye ulaşılması konusunda oldukça önemli bir konuma sahiptir.  

Sosyal destek ortakları, yerel sosyal girişim iş planı yarışmasının yürütülmesi ve/veya ilk aşama olan yönetici özeti değerlendirmelerinin yapılarak öne çıkan iş planlarının, GSVC Bölgesel Ortak’ları (kesin rakam ve tur sayıları Bölgesel ve Yönetici Ortaklar tarafından belirlenmektedir) tarafından yönetilen bölgesel yarışmaya gönderilmesinden sorumludur.  

Sosyal Destek Ortakları, Bölgesel Ortaklara pazarlama, kaynak bulma faaliyetlerinin yürütülmesi ve bölgesel finallerin düzenlenmesi konusunda destek vermektedir.

 

 

 

 

Sosyal destek ortağı olarak Koç Üniversitesi ekibi GSVC’nin Türkiye’de tanıtım ve uygulama faaliyetlerini yürütmektedir:

 

Sizlere, fikirlerinize ve sosyal girişim önerilerinize aşağıdaki destekleri sağlayabiliriz:Yarışma süresi boyunca atölye çalışmaları düzenleyerek sosyal desteğin sağlanması

• Yarışma katılımcılarını ve bir bütün olarak yarışmayı destekleyecek bir grup danışmanın işe alımının yapılması.

 Danışmanlarda aranan özellikler aşağıdaki gibidir:
         Finans ve Pazarlama gibi alanlarda güçlü beceriler
         İş planı yazma tecrübesi
         Girişimcilik tecrübesi veya ilgisi
         İş dünyasında 0-15 yıllık tecrübe
• Jüri istihdam edilmesi.
• Yarı finalistlerin seçilmesi ve danışmanlar ile eşleştirilmesi.
• Güçlü iş planları oluşturulması için yarı finalistler ile çalışılmalar yürütülmesi.
• “GSVC’ye Hazırlık” atölye çalışmasının organize edilmesi.